วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

3,190 การให้ยาพ่นแบบฝอยละอองชนิด nebulizer

โดยอาจารย์แพทย์หญิงสุชาดา ศรีทิพยวรรณ
หน่วยโรคระบบหายใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-บทนำ
-ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณของ aerosol particles
-วัตถุประสงค์ของการใช้ nebulizer therapy
-การให้ nebulizer therapy โดยใช้ jet nebulizer
-Small volume jet nebulizer
-การใช้ nebulizer therapy โดยใช้ ultrasonic nebulizer

ลิ้งค์ http://ped.md.chula.ac.th/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=89&Itemid=133&lang=th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น