วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

3,185 Iron-deficiency anemia

Review article
N Engl J Med   May 7, 2015

โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเป็นปัญหาสุขภาพระดับโลก และเป็นปัญหาทางการแพทย์ที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติทางคลินิกในทุกๆ วัน แม้ว่าความชุกของโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กได้ลดลงเมื่อเร็วนี้ๆ แต่โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กยังคงเป็นสาเหตุของโรคโลหิตจางอันดับต้นโดยทั่วโลก และโรคโลหิตจางขาดธาตุเหล็กมีผลอย่างมากต่อชีวิตของเด็กหนุ่มและหญิงสาววัยก่อนหมดประจำเดือนทั้งประเทศมีรายได้ต่ำ และประเทศที่พัฒนาแล้ว การวินิจฉัยและการรักษาโรคนี้อาจจะทำให้ผู้ป่วยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-A Global Health Problem
-Modifications of Iron Homeostasis in Iron Deficiency
-Causes of Iron-Deficiency Anemia
-Iron-Refractory Iron-Deficiency Anemia
-Clinical Findings
-Determination of Iron Status
-Therapy
   Cautions and General Guidelines
   Oral Iron Therapy
   Parenteral Iron Therapy
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1401038

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น