วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

3,200 อาการเวียนศีรษะ เสียการทรงตัวในผู้สูงอายุ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทยหญิงสุวัจนา อธิภาส
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-บทนำ
-ขั้นตอนการประเมินอาการ
-การวินิจฉัยแยกโรคที่เกิดจากหูชั้นในและสมอง
-การซักประวัติ
-การตรวจร่างกายทั่วไปและที่สำคัญ
-การตรวจพิเศษ
-หลักการรักษา
-เอกสารอ้างอิง

ลิ้งค์ http://www.rcot.org/datafile/_file/_doctor/9c246c8db0cbab39beafd71f7b87cbef.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น