วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

3,181 ช่องว่างการแพทย์ฉุกเฉินไทย รายงานสถานการณ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2557

โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
ส่วนที่ 1
บทที่ 1 รายงานสถานการณ์ช่องว่างระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับประเทศ
บทที่ 2 รายงานสถานการณ์ช่องว่างระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ
บทที่ 3 รายงานสถานการณ์ช่องว่างระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด
บทที่ 4 การวิเคราะห์คุณภาพการปฏิบัติการฉุกเฉิน
สวนที่ 2 
เสียงจากพื้นที่: บอกเล่าเรื่องราวดีๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น