วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

2,528 ส่วนหนึ่งของเหตุว่าทำไมยาแอสไพรินที่ใช้ในผู้ป่วยเบาหวานจึงมีขนาดเป็นช่วง (75–162 มก/วัน) ไม่ใช่ขนาดที่จำเพาะ

ปัจจุบันจาก ADA 2013 แนะนำให้ใช้ยาแอสไพรินในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในขนาด (75–162 มก/วัน)
พบว่าขนาดของแอสไพรินเฉลี่ยต่อวันที่ใช้ในการทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานจะอยู่ในช่วงระหว่าง 50-650 มก. แต่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 100-325 มก. / วัน มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่จะสนับสนุน
การให้ยาในขนาดที่จำเฉพาะ แต่การใช้ยาในขนาดที่ต่ำที่สุดที่เป็นไปได้อาจช่วยลดผลข้างเคียง เช่น ในสหรัฐอเมริกา ยาขนาดต่ำที่ใช้มากที่สุดคือชนิด 81 mg แม้ว่าเกล็ดเลือดจากผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน
มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การทำงาน แต่ก็ยังไม่ชัดเจนถึงผลที่จะมีต่อขนาดของยาแอสไพรินในการป้องกันโรคหัวใจ-หลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน
มีหลายเส้นทาง (pathway) สำหรับการกระตุ้นการทำงานของเกล็ดเลือดโดยไม่ต้องขึ้นกับ thromboxane A2 ซึ่งอาจทำให้ไม่ไวต่อการใช้ยาแอสไพริน ดังนั้นในภาวะที่มีการดื้อต่อยาแอสไพริน จะพบมีมากกว่าในผู้ป่วยเบาหวานเมื่อวัดด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งในและนอกร่างกาย (เช่นการตรวจ platelet aggregometry, การตรวจวัด thromboxane B2) ซึ่งการสังเกตเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะให้คำแนะนำถึงขนาดยาแอสไพรินที่สูงขึ้นในผู้ป่วยโรคเบาหวานในช่วงเวลานี้

Ref: http://care.diabetesjournals.org/content/36/Supplement_1/S11.full

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น