วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

2,531 ตำแหน่ง-ความบ่อยของการเกิดงูสวัด

วันนี้ตรวจพบชายวัยกลางคนเป็นงูสวัดที่ตำแหน่ง dermatome L4-L5 โดยเป็นที่หลังส่วนล่าง ขาและเท้าข้างซ้าย (ซึ่งในส่วนตัวแล้วรอยโรคที่ขาและเท้าพบไม่บ่อย) จึงสืบค้นความบ่อยของการเกิดว่าพบในตำแหน่งใดได้บ่อยมากน้อยแค่ไหน ซึ่งสามารถเรียงตามลำดับและมีรายละเอียดดังนี้
-Thoracic dermatomes 56%
-Cranial nerves 13%
-Lumbar 13%
-Cervical 11%
-Sacral nerves 4%
โดยถ้าเป็นเส้นประสาทสมอง (cranial nerve) พบว่า trigeminal และ facial nerves จะพบได้มากที่สุดเนื่องจาก reaction ของเชื้อนี้ที่แฝงอยู่ใน gasserian และ geniculated ganglia โดยแขนงแรกของเส้นประสาท trigeminal จะพบได้บ่อยที่สุด โดยแขนงที่ 2 และ 3 จะพบได้น้อยมาก


Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15041920

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น