วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

2,548 การศึกษาเกี่ยวกับการใช้แอสไพรินในป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจแบบปฐมภูมิในผู้ป่วยเบาหวานจาก: ข้อมูลจาก ADA 2013

ในการศึกษาของ The Antithrombotic Trialists’ (ATT) collaborators ได้มีการตีพิมพ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยเป็นลักษณะของ individual patient-level meta-analysis ของ 6 การศึกษาขนาดใหญ่เกี่ยวกับยาแอสไพรินในป้องกันแบบปฐมภูมิในประชากรทั่วไป การทดลองนี้มีผู้เข้าร่วม 95,000 คน เกือบ 4,000 คนเป็นเบาหวาน โดยรวมแล้วพบว่ายาแอสไพรินช่วยลดความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับหลอดเลือด ( risk of vascular events) ได้ 12% (RR 0.88, 95% CI 0.82–0.94) ที่ลดได้มากที่สุดคือในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่ไม่เสียชีวิต (nonfatal MI) ส่วนที่มีผลเล็กน้อยคือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่เสียชีวิต (coronary heart disease death) (RR 0.95, 95% CI 0.78–1.15) หรือในโรคหลอดเลือดสมองโดยรวม ( total stroke)
มีหลักฐานบางอย่างในความแตกต่างของผลแอสไพรินที่มีต่อเพศ โดยที่แอสไพรินลดเหตุการณ์ของโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ชายอย่างมีนัยสำคัญแต่ไม่พบในผู้หญิง ตรงกันข้ามแอสไพรินลดเหตุการณ์โรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัยสำคัญในผู้หญิงแต่ไม่พบในผู้ชาย แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าผลของยาแอสไพรินต่อเพศไม่พบในการศึกษาของการป้องกันแบบทุติยภูมิ
จากทั้งหกของการศึกษาโดย ATT collaborators พบว่าผลของแอสไพรินต่อเหตุการณ์ของหลอดเลือดที่สำคัญ (major vascular events) คล้ายกันทั้งในผู้ป่วยที่เป็นและไม่ได้เป็นเบาหวาน RR 0.88 (95% CI 0.67–1.15) และ  0.87 (95% CI 0.79–0.96) ตามลำดับ โดยค่าความเชื่อมั่นกว้างกว่าในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเนื่องจากมีจำนวนน้อยกว่า
ดังนั้นจากข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน พบว่าแอสไพรินมีประสิทธิภาพพอสมควรในการลดเหตุการณ์ที่เกิดจากโรคหลอดเลือดชนิดอุดตันหรือชนิดขาดเลือด (ischemic vascular events) และการจะลดลงได้อย่างสมบูรณ์เพียงใดขึ้นอยู่กับความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอุดตันที่มีอยู่เดิม

Ref: http://care.diabetesjournals.org/content/36/Supplement_1/S11.full#sec-69

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น