วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

2,549 เกณฑ์การวินิจฉัย acute poststreptococcal glomerulonephritis (APSGN)

เกณฑ์การวินิจฉัย APSGN ประกอบด้วย
1.ประวัติการติดเชื้อที่ลำคอหรือผิวหนังก่อนมีอาการทางไต
2. อาการแสดงและการตรวจปัสสาวะที่แสดงถึง acute nephritis syndrome ได้แก่ บวม ความดันโลหิตสูงและปัสสาวะมีเม็ดเลือดแดงปน (hematuria)
3.ตรวจเลือดพบหลักฐานการติดเชื้อ streptococcus โดยพบว่ามีแอนติบอดี้ไตเตอร์ต่อเชื้อ streptococcus จากการตรวจ antistreptolysis O (ASO titer)หรือ antideoxyribinuclease (antiDNaseB)
4.ตรวจพบว่ามีการกระตุ้นระบบคอมพลีเมนต์ คือตรวจเลือดพบระดับ C3 ต่ำ

Ref: โรคไตอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อสเตรปโตคอคคัสในเด็กที่โรงพยาบาลขอนแก่น
วิภาพร คงศรียาตรา พ.บ., ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ. ขอนแก่น
ขอนแก่นวารสาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2549

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น