วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556

2,534 Nontraumatic subarachnoid hemorrhage and ruptured cerebral aneurysm

American Family Physician
October 1 2013 Vol. 88 No. 7

Subarachnoid hemorrhage ที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บมักมีสาเหตุจาก ruptured aneurysm ซึ่ง subarachnoid hemorrhage สามารถวินิจฉัยได้ง่ายในผู้ป่วยที่มาด้วยอาการรุนแรง, หมดสติ หรืออาการปวดศรีษะอย่างรุนแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่งมักจะมีอาการอาเจียนร่วมด้วย
การวินิจฉัยจะยากในผู้ป่วยที่มีอาการดี โดยที่ผู้ป่วยจะได้รับโอกาสสำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดถ้าได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องในช่วงเวลาที่มีอาการ
แพทย์ควรจะมีการตระหนักถึงอาการเตือนของการปวดศรีษะซึ่งมักจะรุนแรง อาการอื่น ๆ อาจรวมถึงอาการคลื่นไส้, อาเจียน, มีการบกพร่องของการรับรู้, คอแข็ง, ปวดรอบกระบอกตา, มีความผิดปกติของระบบประสาทและสมอง, กลืนลำบาก, วิงเวียน, และอาการมึน-วิงเวียนศีรษะ
ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของ subarachnoid hemorrhage รวมถึงการสูบบุหรี่, ความดันโลหิตสูง, การดื่มสุราอย่างหนัก, และประวัติส่วนตัวหรือครอบครัวของหลอดเลือดโป่งพองหรือโรคหลอดเลือดสมองแตก
ขั้นตอนแรกในการตรวจวินิจฉัยคือการเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์สมองโดยไม่ต้องฉีดสารทึบรังสี ถ้าการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นลบหรือกำกวมควรทำการเจาะหลังต่อ การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของหลอดเลือด, การฉีดสีดูหลอดเลือด และการตรวจหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าควรกระทำในขั้นตอนถัดมา

Ref: http://www.aafp.org/afp/2013/1001/p451

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น