วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

2,543 Calcium supplements and fracture prevention

Clinical practice
N Engl J Med    October 17, 2013

Key Clinical Points
-คำแนะนำสำหรับการบริโภคสารแคลเซียมสำหรับผู้หญิงช่วงอายุ 19-50 ปีและผู้ชายช่วงอายุ 19-70 ปี คิอ 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน; ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าอายุ 50 ปีและคนที่มีอายุมากกว่าอายุ 70 ​​ปี คือ 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน การบริโภคแคลเซียมสูงกว่า 2,500 มิลลิกรัมต่อวัน (2,000 มิลลิกรัมต่อวันในคนอายุ มากกว่า 50 ปี) ควรจะหลีกเลี่ยง
-การได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสมบูรณ์แข็งแรงของกระดูกในทุกๆ วัย การได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอในผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ชายและผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 70 ปีและมีความสัมพันธ์กับการสูญเสียมวลกระดูกเพิ่มขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงของการหักของกระดูก
-การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่อุดมด้วยแคลเซียมเป็นสิ่งที่ต้องการเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอ มีหลักฐานเพียงพอที่จะแนะนำอาหารเสริมแคลเซียมเป็นประจำวันในผู้ใหญ่แต่การให้เสริมควรพิจารณาเมื่อการบริโภคไม่เพียงพอ
-อาหารเสริมแคลเซียมมักจะมีผลข้างเคียงน้อย ถึงแม้ว่าอาการท้องผูกและท้องอืดจะพบได้บ่อย ส่วนนิ่วจะเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง
-การศึกษาล่าสุดได้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม แต่การค้นพบนี้ไม่สอดคล้องกันและยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
   Strategies and Evidence
   Areas of Uncertainty
   Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1210380

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น