วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556

2,522 ภาวะการขาดวิตามินดีและความเสี่ยงของการเกิด sepsis

Vitamin D deficiency and risk for sepsis
Thomas Glück, MD reviewing Moromizato T et al.  Crit Care Med 2013 Aug 26

เป็นที่ทราบกันว่าวิตามินดีจะมีผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น ช่วยป้องกันการปล่อยไซโตไคน์ที่มากเกินไปและการช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติของร่างกาย
เพื่อศึกษาผลกระทบของการขาดวิตามินดีต่อความเสี่ยงและการดำเนินของการติดเชื้อ (sepsis) ผู้วิจัยได้ศึกษาใน 3,386 คน ซึ่งได้รับการวินิจฉัย sepsis 568 คน (16.8%) พบว่าความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้เป็น 1.6 เท่าในผู้ป่วยที่มีระดับวิตามินดีตั้งแต่ 15 ng/ml ลงมา เมื่อเทียบกับผู้ที่มีระดับปกติ (ตั้งแต่ 30 ng / ขึ้นไป) สำหรับการเพิ่มขึ้นของระดับวิตามินดีในทุกๆ  5-ng/mL จะพบว่าค่า odds ของการเกิดการติดเชื้อจะลดลง 4%, โดยในบรรดาผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ adjusted risks สำหรับการเสียชีวิตที่ 30 วันและ 90 วัน เป็น 1.6 ในผู้ที่ก่อนนอนโรงพยาบาลมีระดับวิตามินตั้งแต่ 30 ng/mL ลงมาเมื่อเทียบกับผู้ที่มีระดับสูงกว่า
และในการวิเคราะห์ย่อยลงไปในผู้ป่วย 444 คนพบว่ามีความเสี่ยงของ severe sepsis หรือ septic shock สูงเป็น 2.5 เท่าในผู้ที่มีระดับวิตามินดีตั้งแต่ 15 ng / ml ลงมา เมื่อเทียบกับผู้ที่ผู้ที่มีระดับตั้งแต่ 30 ng /mL  ขึ้นไป สำหรับการเพิ่มขึ้นของระดับวิตามินดีในทุกๆ  5-ng/mL ของวิตามินดีที่เพิ่มขึ้น ค่า odds ของการเกิด severe sepsis หรือ septic shock จะลดลง 19%

Ref: http://www.jwatch.org/na32365/2013/09/30/vitamin-d-deficiency-and-risk-sepsis

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น