วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

2,527 ยากลุ่ม calcium channel blockers ก็สามารถช่วยลดการมีโปรตีนในปัสสาวะได้

Calcium channel blockers in the prevention of end stage renal disease: a review
Acta Clin Belg. 2004 Jan-Feb;59(1):44-56

ความดันโลหิตสูงและการมีโปรตีนในปัสสาวะในระดับสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงอิสระที่เร่งให้เกิดภาวะการทำงานของไตล้มเหลว มีข้อมูลหลักฐานเพิ่มมากขึ้นว่าการควบคุมทั้งความดันโลหิตสูงและระดับโปรตีนในปัสสาวะแสดงให้เห็นถึงการลดลงของการดำเนินไปสู่การเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานได้พอๆ กับผู้ป่วยโรคไตที่ไม่ได้เป็นเบาหวาน ยา ACEI และ ARB ได้แสดงให้เห็นอย่างไม่มีข้อสงสัยของประโยชน์ในการลดความดันโลหิตและโปรตีนในปัสสาวะ
ยาปิดกั้น calcium channel (calcium channel blockers,CCB) มีความแตกต่างกันไปในด้านเภสัชวิทยาและคุณสมบัติในการรักษา แต่ยาในกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพดีในการลดความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคไต ซึ่งผลของยาต่อไตอาจขยายกว่าการลดความดันโลหิตเพียงอย่างเดียว
การศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้ชี้ให้เห็นว่า CCB ไม่ได้ทำให้เพิ่มการดำเนินไปสู่โรคไต แต่อาจให้ประโยชน์จากการควบคุมความดันโลหิตตัวบน (systolic BP) อย่างเข้มงวด โดย non-dihydropyridine calcium channel blockers (NDHP)เช่น diltiazem และ verapamil ช่วยชะลอการดำเนินของโรคไตจากเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีโปรตีนในปัสสาวะจำนวนมากจนเกือบคล้ายคลึงกับใน ACE-I, ส่วนยาในกลุ่ม dihydropyridine calcium channel blockers (DHP) มีผลต่อการมีโปรตีนในปัสสาวะแตกต่างกัน, ส่วนประกอบในทางเภสัข ซึ่งยับยั้งระบบ renin angiotensin (RAAS) ยังคงเป็นยาทางเลือกแรกในการรักษาความดันโลหิตสูงและ / หรือโปรตีนในปัสสาวะในโรคไตเรื้อรัง อย่างไรก็ตาม การใช้ร่วมกันของยาสองชนิดหรือมากกว่าเป็นสิ่งจำเป็นเกือบตลอดเพื่อให้บรรลุการลดความดันโลหิตได้อย่างเพียงพอ ซึ่ง CCB อาจมีข้อได้เปรียบในการรวมกันกับ ACE-I และ / หรือ ARB

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15065696

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น