วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556

2,554 ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองโดยองค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization : WSO)

ได้ระบุไว้ 8 ปัจจัยได้แก่
3.1 ภาวะความดันโลหิตสูง
3.2 โรคเบาหวาน
3.3 ระดับคลอเลสเตอรอลในเลือดสูง
3.4 ประวัติญาติสายตรงเคยเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
3.5 ขาดการออกกำลังกายและกิจกรรมทางกายน้อย
3.6 ภาวะน้ำหน้กเกินหรืออ้วน
3.7 สูบบุหรี่เป็นประจำ
3.8 ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด arial fibrillation

Ref:  ประเด็นสารรณรงค์วันอัมพาตโลก ปี 2556 (งบประมาณ 2557)
ลิ้งค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น