วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556

2,542 Management of asymptomatic internal carotid artery stenosis

The Journal of the American Medical Association (JAMA)
Grand Rounds  October 16, 2013

การดูแลรักษาที่เหมาะสมที่สุดของการมีหลอดเลือดคาโรติดตีบชนิดที่ไม่มีอาการ (asymptomatic carotid artery stenosis) ยังไม่เป็นที่ชัดเจน ถึงแม้ว่าการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มที่มีคุณภาพสูง 2 การศึกษาแสดงให้เห็นถึงการลดลงของอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในข้างเดียวกันนั้นภายหลังการทำการผ่าตัดหลอดเลือดคาโรติดเพื่อนำเอาคราบไขมันที่อุดตันในหลอดเลือดออกจากผนังของหลอดเลือด (carotid endarterectomy) การให้การรักษาด้วยยาทำให้มีการลดอัตราของโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1% ต่อปี ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับของการศึกษานี้ที่ผ่านมาต่อการให้การรักษาทางแพทย์ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามการลดลงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังจากการสวนหลอดเลือดเพื่อขยายเส้นเลือดสามารถทำให้การรักษานี้เป็นที่สนใจมากขึ้น การใส่สายสวนหลอดเลือดผ่านผิวหนังแบบฉุกเฉินทำให้เกิดคำถามต่อมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลรักษาที่เหมาะสมที่สุด
ในแกรนด์ราวด์นี้ได้สรุปปัจจัยที่ควรพิจารณาในการให้คำปรึกษาผู้ป่วยและการตัดสินใจทางคลินิกเกี่ยวกับการรักษาด้วยการให้ยาและสวนหลอดเลือดสำหรับผู้ป่วย ข้อมูลนี้ควรให้แพทย์ที่มีฐานความรู้เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการวิธีการเลือกในการรักษา

Ref: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1752738

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น