วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

2,537 ทำไมจึงมักใช้ยา captopril รับประทานเพื่อการรักษาภาวะ hypertensive urgency

ใน hypertensive urgency คือมีความดันโลหิตมากกว่า 180/120 mmHg (ส่วนใน JNC 7 ใช้ SBP ที่ 180 mmHg หรือ DBP  ที่ 110 mmHg) แต่ไม่มีภาวะของ end organ damage ยังพอมีเวลาในการลดความดันโลหิต โดยแนวทางส่วนใหญ่สามารถมีเวลาในการลดความดันโลหิตในช่วง 24-48 ชั่วโมง ซึ่งบางอ้างอิงอาจใช้ระยะเวลาเป็นชั่วโมงถึงเป็นวัน โดยแนะนำให้ลดความดันโลหิตไม่เกิน 25% ในช่วงเวลา 24 ชม. แรก ดังนั้นจึงสามารถให้เป็นยาชนิดรับประทานได้หลากหลาย โดยในอ้างอิงต่างๆ ได้มีการแนะนำยา เช่น captopril (ACEI), clonidine (centrally acting alpha2 agonist), และ labetalol (beta-blocker) โดยการที่จะบอกว่ายาใดเป็น first line จริงๆ แล้วยังเป็นที่โต้แย้งกันอยู่
สำหรับยา captopril เป็นยาในกลุ่ม ACEI ชนิด short-actingในรูปแบบรับประทาน โดยเริ่มต้นให้ในขนาด 12.5 - 25 มก. หรือบางอ้างอิงใช้ที่ 25-50 มก. และให้ซ้ำได้ทุก 1-2 ชม. ยามี onset of action 15-30 นาที และมี duration of action 2-6 ชม. สามารถสังเกตผลของความดันโลหิตในการตอบสนองต่อยาได้ภายใน 30-60 นาที ควรใช้ควรระมัดระวัง อาการข้างเคียงที่เกิดได้บ่อยคือ hypotension, acute renal failure ใน renal artery stenosis, angioedema, และ hyperkalemia และควรหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ที่มีภาวะ renal insufficiency หรือ volume depletion

Ref: http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=12601&gid=1
http://www.uspharmacist.com/content/d/feature/i/1444/c/27112/
http://www.globalrph.com/hypertensive_emer_oral.htm

1 ความคิดเห็น:

  1. Metolar XR 50 Capsule has a place with a gathering of prescriptions called long-acting beta-blocker.Metolar XR 50 Capsule works by impeding the impacts of certain synthetics on your heart and blood vessels. It hinders your heart rate and causes it to pulsate with less power.

    ตอบลบ