วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556

2,546 แนวเวชปฏิบัติการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้า 2556

Prevention and management of  diabetic foot complications
โดยสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น