วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

2,550 ข้อห้ามสัมบูรณ์และข้อห้ามสัมพัทธ์ สำหรับการล้างไตทางหน้าท้องแบบต่อเนื่อง

ข้อห้ามสัมบูรณ์
1. มีรอยโรคบริเวณผิวหนังที่ไม่สามารถใส่สายได้
2. มีผังผืดภายในช่องท้องมาก
3. มีสภาพจิตบกพร่องอย่างรุนแรง
4. ไม่สามารถดำเนินการได้เองและไม่มีผู้ที่คอยช่วยดูแล
ข้อห้ามสัมพัทธ์ 
1. มีสิ่งแปลกปลอมในช่องท้อง เช่น ได้รับการผ่าตัดใส่หลอดเลือดเทียมในช่องท้อง หรือใส่ VP shunt
2. มีใส้เลื่อนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือมีช่องทางติดต่อระหว่างช่องท้องกับอวัยวะภายนอกช่องท้อง
3.มีน้ำหนักมากกว่า 90 กก. หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก/ตรม.
4. มีโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง
5. มีการติดเชื้อที่ผนังช่องท้องและผิวหนังบริเวณตำแหน่งที่จะใส่สาย
6. มี recurrennt diverticulitis
7. มีท่อเชื่อมต่อจากในช่องท้องสู่ภายนอก อาทิ gastrotomy, coloctomy หรือ ileostomy
8. มีภาวะทุพโภชนาการขั้นรุนแรง

Ref: แนวปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง พ.ศ. 2550

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น