วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

2,638 ขนาดของยารักษาความดันโลหิตชนิดต่างๆ จาก JNC 8

ขนาดของยารักษาความดันโลหิตตามจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์จาก JNC 8

คลิกที่ภาพเพื่อขยายขนาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น