วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557

2,627 Global effects of smoking, of quitting, and of taxing tobacco

Review article
Global health
N Engl J Med  January 2, 2014

บนพื้นฐานของรูปแบบการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน โดยทั่วโลกพบว่ามีค่าเฉลี่ยของผู้ชายประมาณ 50% และผู้หญิง 10% ที่ยังสูบบุหรี่ และการหยุดสูบยังค่อนข้างน้อย, การเสียชีวิตเนื่องจากการสูบบหรี่ในแต่ละปีจะเพิ่มขึ้น
จากประมาณ 5 ล้านคนในปี 2010 และจะมากกว่า 10 ล้านคนในไม่กี่สิบต่อแต่นี้ไป ผู้สูบบุหรี่หนุ่มสาวในวันนี้จะกลายเป๋็นวัยกลางคนและวัยชราในเวลาต่อไป
มีประมาณ 100 ล้านคนที่ผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ในศตวรรษที่ 20 โดยมีมากที่สุดในประเทศที่พัฒนาแล้ว หากรูปแบบการสูบบุหรี่ในปัจจุบันยังคงมีอยู่ บุหรี่จะฆ่าชีวิตประชากรประมาณ 1 พันล้านคนในศตวรรษนี้ โดยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง ประมาณครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิตเหล่านี้จะเกิดขึ้นก่อนอายุ 70 ปี
ในปี 2013 World Health Assembly เรียกร้องให้รัฐบาลทำการลดความชุกของการสูบบุหรี่ลงประมาณหนึ่งในสามในปี 2025  เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตมากกว่า 200 ล้านคน จากการสูบบุหรี่ในช่วงที่เหลือของศตวรรษ
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Three Key Messages for Smokers in the 21st Century
-Eventual Hazards of Smoking
-Rapid Benefits of Stopping
-Effects of Increasing Cigarette Prices
-Other Effective Interventions
-Death and Taxes
-Source Information

อ่านต่อโดยละเอียด: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1308383

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น