วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

2634 ERCP for gallstone pancreatitis

Clinical therapeutics
N Engl J Med January 9, 2014

บทบาทและระยะเวลาที่จะทำ ERCP ในผู้ป่วยที่มีทางเดินน้ำดี-ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันยังเป็นที่โต้แย้ง ในหลายๆ การศึกษาทางคลินิกที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มักจะมีการประเมินบทบาทการทำ ERCP ตั้งแต่ระยะแรกโดยมีการใช้หรือไม่ใช้ส่องกล้องผ่าตัดหูรูด (endoscopic sphincterotomy) และทียบกับการดูแลรักษาแบบอนุรักษ์นิยมที่มีหรือไม่มีการเลือกใช้ ERCP
ระยะเวลาที่จะทำ ERCP, เกณฑ์การคัดเลือก, วิธีการของการวินิจฉัยทางเดินน้ำดี-ตับอ่อนอักเสบ และการประเมินของความรุนแรงมีความแตกต่างกันในแต่ละการศึกษา ซึ่งบางทีอาจพบว่าเป็นผลมาจากปัจจัยเหล่านี้ ผลที่มีความขัดแย้งกัน โดยบางการศึกษาสนับสนุนถึงประโยชน์ในผู้ป่วยที่ได้รับจากการทำ ERCP และการศึกษาอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าไม่มีประโยชน์และบางครั้งอาจทำให้แย่ลง โดยไม่ได้คำนึงถึงความรุนแรงของโรค
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
-Pathophysiology and Effects of Therapy
-Clinical Evidence
-Clinical Use
-Adverse Effects
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Recommendations
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMct1208450

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น