วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

2,639 รวมโพสต์แนวรักษาความดันโลหิตสูง 2014 (JNC 8) ขนาดของยารักษาความดันโลหิตชนิดต่างๆ จาก JNC 8

ความแตกต่างระหว่าง JNC 7 และ JNC 8 ในด้านคำนิยาม เป้าหมายการรักษา และการใช้ยา
ความดันโลหิตสูง
ลิ้งค์
สรุปคำแนะนำ 9 ข้อในการรักษาความดันโลหิตสูงโดย 2014 (JNC 8)
ลิ้งค์
สามกลยุทธ์ในการปรับยารักษาความดันโลหิตสูงใน 2014 (JNC 8)
ลิงค์
ภาคสรุปของแนวรักษาความดันโลหิตสูง 2014 (JNC 8) 
ลิ้งค์
ขนาดของยารักษาความดันโลหิตชนิดต่างๆ จาก JNC 8
ลิ้งค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น