วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

2,628 การสูญเสียสมาธิขณะขับรถและความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในผู้ที่เริ่มหัดขับใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์

Distracted driving and risk of road crashes among novice and experienced drivers
Special article
N Engl J Med  January 2, 2014

การสูญเสียสมาธิขณะขับรถเนื่องจากการทำอย่างอื่นเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุของรถยนต์ทั้งในหมู่วัยรุ่นที่เป็นคนขับรถมือใหม่และในผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ขับรถ การศึกษาได้ดำเนินการสองการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการทำอย่างอื่น รวมถึงการใช้โทรศัพท์มือถือ และความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและเกือบจะเกิดอุบัติเหตุ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการประเมินตามวัตถุประสงค์ เครื่องวัดความเร่ง, กล้อง, ระบบบอกพิกัดตำแหน่งทั่วโลกและเซ็นเซอร์อื่น ๆ ได้ถูกติดตั้งในยานพาหนะในผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถใหม่ 42 คน (อายุ 16.3-17.0 ปี) และผู้ใหญ่ 109 ที่มีประสบการณ์ในการขับขี่มากขึ้นแล้ว
ผลการศึกษาพบว่า ความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและเกือบจะเกิดอุบัติเหตุในผู้ขับขี่เพิ่มขึ้นจากการทำอย่างอื่นๆ ได้แก่การอ่านหนังสือ การต่อโทรศัพท์

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa1204142?query=featured_home

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น