วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

2,652 เกณฑ์การวินิจฉัยเบาหวานล่าสุดจาก Medical Care in Diabetes 2014

1. ระดับ HbA1c ตั้งแต่ 6.5 % โดยการตรวจนี้เป็นวิธีที่ได้รับการรับรองโดย National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) และได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) หรือ
2. ระดับน้ำตาลในเลือดหลังงดอาหาร (Fasting plasma glucose, FPG) ตั้งแต่ 126 มก/ดล (7.0 มิลลิโมล/ดล) ซึ่งการงดอาหาร ต้องงดอาหารที่ให้พลังงานเป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชม. หรือ
3. ระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานน้ำตาล (oral glucose tolerance test, OGTT) ตั้งแต่ 200 มก/ดล (11.1 มิลลิโมล/ดล) การตรวจนี้ควรทำโดยวิธีของ WHO โดยการใช้น้ำตาลกลูโคสที่เทียบเท่ากับ anhydrous glucose 75 กรัม ละลายในน้ำ หรือ
4. ผู้ป่วยซึ่งมีอาการชัดเจนของภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (hyperglycemic) หรือภาวะน้ำตาลในเลือดสูงวิกฤติ (hyperglycemic crisis) ร่วมกับการมีมีระดับน้ำตาลแบบสุ่มตั้งแต่ 200 มก/ดล (11.1 มิลลิโมล/ดล)
ส่วนในกรณีที่ไม่มีลักษณะที่เข้าได้กับภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ผลตรวจที่ได้ควรทำการตรวจยืนยัน

ซึ่งจริงๆ แล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากเกณฑ์การวินิจฉัยล่าสุดก่อนหน้านี้

Ref: http://care.diabetesjournals.org/content/37/Supplement_1/S5.full

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น