วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

2,633 การป้องกันภายหลังสัมผัสโรคบาดทะยัก (Post exposure prophylaxis for tetanus)

จากจุลสารเสาวภา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2555 
สภากาชาดไทย


ลิ้งค๋ดาวน์โหลด http://www.saovabha.com/download/saovabha_y5_v1_1.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น