วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

2,637 บทสรุปของแนวรักษาความดันโลหิตสูง 2014 (JNC 8) แปลเป็นภาษาไทย

สิ่งสำคัญจะสังเกตเห็นว่าในแนวทางนี้ยังไม่ได้ให้นิยามใหม่ของความดันโลหิตสูง ซึ่งคณะทำงานเชื่อว่าคำนิยาม BP ที่  140/90  มม. ปรอท จาก JNC 7 ยังคงมีความเหมาะสม ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของความดันโลหิตและความเสี่ยงจะลดลงเป็นเส้นตรงลงเมื่อความดันโลหิตลดลงอย่างมาก แต่ประโยชน์ของการรักษาด้วยการให้ยาเพื่อลดระดับความดันโลหิตในขนาดนี้ยังไม่ได้รับการจัดทำขึ้น แต่ยังไม่สามารถเน้นกับทุกๆ คนที่มีความดันโลหิตสูง ถึงประโยชน์ที่จะได้่รับจากการรับประทานอาหารสุขภาพ การควบคุมน้ำหนักและการออกกำลังกายเป็นประจำ
การรักษาด้วยการปรับวิถีชีวิตมีแนวโน้มในการช่วยควบคุมความดันโลหิตและยังลดความต้องการใช้ยา
แม้ว่าผู้จัดทำแนวทางความดันโลหิตสูงนี้ไม่ได้นำข้อมูลหลักฐานของการรักษาด้วยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับและไม่ได้รับการรักษาด้วยยาลดความดันโลหิต แต่เราสนับสนุนคำแนะนำ Lifestyle Work Group ของปี 2013
คำแนะนำจากแนวทางที่มีข้อมูลหลักฐานจากคณะกรรมให้ JNC 8 เสนอให้แพทย์วิเคราะห์สิ่งที่ทราบและไม่ทราบเกี่ยวกับจุดเริ่มการรักษาความดันโลหิต, เป้าหมายและกลยุทธ์การรักษาด้วยยาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้บนหลักฐานที่ได้จากการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (RCT)
อย่างไรก็ตาม คำแนะนำเหล่านี้จะไม่ได้ใช้แทนการตัดสินใจทางคลินิกและการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล ซึ่งจะต้องพิจารณาให้รอบคอบและใช้ลักษณะทางคลินิกและสถานการณ์ของผู้ป่วยแต่ละคน
ซึ่งเราหวังว่าอัลกอริทึมของแนวทางจะอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานและเป็นประโยชน์กับแพทย์ซึ่งไม่ค่อยมีเวลา โดยจากหลักฐานระดับสูงของรายงานนี้จะเป็นการแจ้งมาตรการที่มีคุณภาพสำหรับการรักษาผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง

Ref: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1791497

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ8/3/59 09:50

    ขอบคุณสำหรับเนื้อหาที่นำมาลง น่าสนใจมากค่ะ

    ตอบลบ
  2. ครับ ต้องขอขอบคุณที่ติดตามอ่านเช่นเดียวกันครับ

    ตอบลบ