วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

2,649 Acute osteomyelitis in children

Review article
N Engl J Med  January 23, 2014

แบคทีเรียอาจไปเจริญเติบโตในกระดูกได้โดยตรงจากบาดแผล, แพร่กระจายจากเนื้อเยื่อที่อยู่ใกล้เคียงที่มีการติดเชื้อของเนื้อเยื่อ การติดเชื้อของข้อ, หรือผ่านมาทางกระแสเลือดซึ่งในเด็กการติดเชื้เฉียบพลันของกระดูกในเด็กพบว่าผ่านการกระแสเลือดมากที่สุด ในประเทศที่มีรายได้สูงการติดเชื้อเฉียบพลันเกิดขึ้นประมาณ 8/100,000 คนต่อปี
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าพบบ่อยมากขึ้นในประเทศที่มีรายได้ต่ำ เด็กผู้ชายเกิดขึ้นมากกว่าเด็กผู้หญิงสองเท่า เมื่อให้วินิจฉัยการอักเสบติดเชื้อของกระดูกเฉียบพลันควรให้การรักษาอย่างเหมาะสมในทันที
ซึ่งโรคนี้สามารถก่อให้เกิดความรุนแรงหรือทำให้ถึงกับเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีทรัพยากรน้อยเมื่อผู้ป่วยมีลักษณะของโรคที่เป็นมากและผู้ที่รอดชีวิตมักจะมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและยาวนาน
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Common Manifestations
-Diagnosis
-Management
   Antibiotic Treatment
   Switch from Intravenous to Oral Medication
   Duration of Treatment and Difficult-To-Treat Pathogens
-Role of Surgery
-Case Report
-Response to Treatment and Outcomes
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1213956

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น