วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

2,635 Miliary tuberculosis

ผู้ป่วยชายอายุ 31 ปี ไข้ ไอมีเสมหะ เหนื่อยง่ายมานานกว่า 2 สัปดาห์ ผลเอกซเรย์ทรวงอกเป็นดังภาพ ผลตรวจเสมหะ AFB พบเชื้อวัณโรค


จากลักษณะทางคลินิกผลเอกซเรย์และผลตรวจเสมหะเข้าได้กับ miliary tuberculosis
Miliary tuberculosis เป็นการแพร่กระจายของเป็นบริเวณกว้างขวางของเชื้อวัณโรคผ่านทางมาทางกระแสเลือด วัณโรคชนิด miliary ซึ่งลักษณะดั้งเดิมจะคล้ายเม็ดข้าวฟ่าง (milletlike) โดยจะมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 2 มม. หรืออยู่ในช่วง 1-5 มม. จะพบว่ามีเชื้อวัณโรคจำนวนมากกระจายอยู่ในปอด สามารถเห็นหลักฐานดังกล่าวได้จากถ่ายภาพรังสีทรวงอก ซึ่งรูปแบบนี้พบได้ 1-3% ของวัณโรคทั้งหมด โดย 25% ของ miliary TB จะมี meningeal involvement
และ miliary TB จะมีความคล้ายกับโรคอื่นๆ มีการวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างมากมาย บางการศึกษาพบว่ามีถึง 50% จากการตรวจในผู้เสียชีวิตพบว่าไม่ได้รับการวินิจฉัย ความสงสัยทางคลินิกเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ได้รับการวินิจฉัยและเพื่อผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีขึ้น

Ref: http://emedicine.medscape.com/article/221777-overview#aw2aab6b2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น