วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

2,646 แนวทางการดูแลผู้ป่วยถ่ายเป็นเลือด

โดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-คำนำ
-การวินิจฉัย
   ประวัติ
   ตรวจร่างกาย
   การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-แนวทางการรักษา
   กลุ่มที่เลือดออกครั้งละไม่มาก และไม่มีอาการอื่นที่รุนแรวร่วมด้วย
   กลุ่มที่ถ่ายเป็นเลือดรุนแรง

ลิ้งค์ http://www.surgeons.or.th/cpg/9C98.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น