วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

2,640 อาหารบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนฟอกเลือด

โดย รศ.ชวลิต  รัตนกุล
อาจารย์พิเศษ หน่วยไต รพ.จุฬาลงกรณ์
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-บทนำ
-รูปร่าง ตำแหน่ง และขนาดของไต
-กายวิภาคของไต
-หน้าที่ของไต
-โรคของไต
-คำจำกัดความของโรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease)
-โรคไตเริ้อรัง (Chronic Kidney Disease-CKD)
-ความจริงที่ควรทราบเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง
-อาการของโรคไตเรอรง
-ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง
-ระยะต่างๆ ของโรคไตเรื้อรัง
-โรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะก่อนฟอกเลือด (Pre-dialysis) ระยะ 1-5
-บทบาทของอาหารบำบัดในโรคไตเรื้อรังระยะก่อนฟอกเลือด
-ข้อปฏิบัติในการป้องกันและบำบัดภาวะ dyslipidemia ในผู้ป่วย CKD
-แคลเซี่ยม ฟอสฟอรัส และวิตามินดี
-แหล่งอาหารที่ให้แคลเซี่ยม
-วิตามินดี
-การใช้ยาและอาหารบำบัด
-การจัดอาหารโปรตีนต่ำในภาวะโรคไตเรื้อรังระยะก่อนฟอกเลือด
-การกระจายอาหารหลักหมู่ต่างๆ ไปใน 3 มื้อ เช้า กลางวัน เย็น
-ข้อควรทราบในการปรุงรส
-การจัดอาหารเพื่อแก้ไขสภาวะที่เกิดร่วมกับ CKD
-ภาคผนวก

ลิ้งค์ http://www.nephrothai.org/news/news.asp?type=KNOWLEDGE&news_id=394

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น