วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

2,658 Sedation and delirium in the intensive care unit

Review article
Critical care medicine
N Engl J Med   January 30, 2014

จากการรวบรวมข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการจัดการดูแลภาวะง่วงซึม (sedation) และภาวะสับสนเฉียบพลัน (delirium) สามารถส่งผลกระทบที่สำคัญต่อผลลัพธ์ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในแผนกไอซียู
ข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นได้โดยการใช้โปรโตคอลในการดูระดับความลึกของภาวะง่วงซึม, การมีความเจ็บปวดและภาวะสับสนเฉียบพลัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมีการติดตามเป็นประจำ ความเจ็บปวดควรได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การให้ยาที่มีฤทธิ์ง่วงซึมควรให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เกิดความสุขสบายและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วย และการที่จะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วเท่าที่จะสามารถทำ
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย 
-Pain, Analgesia, and Sedation in the ICU
-Choice of Sedative Agent
-Prevention and Treatment of Delirium
-Assessment and Monitoring of Sedation and Delirium
   Sedation Scales
   Identifying Delirium
-Prevention and Treatmentof Delirium
   Prevention
   Treatment
-Quality Improvement Techniques
-Conclusions
-Source Information

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1208705

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น