วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2,661 การประเมินภาวะง่วงซึมและการดูแลรักษาในผู้ป่วยที่ได้ยาแก้ปวดกลุ่มโอปีออยด์

ในการให้ยาแก้ปวดกลุ่มโอปีออยด์ต้องดูภาวะง่วงซึมของผู้ป่วยด้วย โดยอาจจะใช้ sedation score และให้การดูแลดังตามแนวทางข้างล่างนี้

การประเมิน sedation score มี 4 ระดับ ได้แก่
0 = ไม่ง่วงซึม ตื่นสดชื่นดี พูดคุยโต้ตอบได้ หรืออาจนอนหลับอยู่ แต่รู้ตัว
1 = ง่วงซึมเล็กน้อย นอนหลับๆ ตื่นๆ ปลุกตื่นง่าย สามารถถามตอบได้อย่างรวดเร็ว
2 = ง่วงซึมปานกลาง ง่วงบ่อย หรือตลอดเวลา แต่ปลุกตื่นง่าย ตอบคำถามได้ช้าหรือไม่ช้าก็ได้ แต่พูดคุยได้สักครู่จะอยากหลับต่อ มีอาการสัปหกให้เห็น
3 = ง่วงซึมอย่างรุนแรง หลับมาก ปลุกตื่นยาก ไม่โต้ตอบ
S = นอนหลับปกติ กำลังหลับพักผ่อน สามารถปลุกตื่นได้ไม่ยาก มิได้มีความต้องการยาแก้ปวดใดๆ

การดูแลรักษา
ถ้าคะแนน = 2 และ RR มากกว่า 10 /min
1. เปิดทางเดินหายใจให้โล่ง ถ้ายังไม่โล่งให้จับผู้ป่วยนอนตะแคงในท่าพักฟื้น (recovery positionX ถ้าไม่มีข้อห้าม
2. ให้ O2 adequate ventilation
3. แจ้งแพทย์
ถ้าคะแนน = 3 และ RR น้อยกว่า 10 /min
1. เปิดทางเดินหายใจให้โล่ง
2. ให้ O2
3. เตรียม mask with self inflating bag และ tube ไว้ใกล้มือพร้อมใช้
4. ดูขนาด pupil, แจ้งแพทย์ทราบ
5. เตรียม naloxone โดยเจือจางเป็น 0.1 มก/มล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น