วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2,687 หญิง 46 ปี ไอ เหนือยง่าย ไม่มีไข้ ประมาณ 6 เดือน

หญิง 46 ปี ไอ เหนือยง่าย ไม่มีไข้ ประมาณ 6 เดือน ตรวจร่างกายดูเหนื่อยเล็กน้อย ไม่มีต่อมน้ำเหลืองโต  ฟังปอดไม่มีเสียงผิดปกติ จากผลตรวจเอกซเรย์ปอดที่เห็นคิดถึงวัณโรคหรือเนื้องอกร้ายมากกว่ากัน ด้วยเหตุผลใด?

ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นครับ

จาก CXR จะเห็นเป็นลักษณะของ bilateral reticulonodular infiltration varies in size predominate lower than upper lobe ร่วมกับพบมี round lesion at RUL จึงทำให้คิดถึง malignancy มากกว่าที่จะคิดถึง miliary tuberculosis ซึ่งรอยโรคมักเป็นลักษณะของ diffuse fine nodular infiltration โดย miliary tuberculosis มักจะเป็นจุดเล็กๆ ประมาณปลายดินสอ ขนาดจะประมาณ 1-2 มม. ขนาดจะเท่าๆ กัน กระจายปอดทั้งสองข้างแต่จะเด่น upper lobe มากกว่า lower lobe โดยผลจากการตรวจเสมหะไม่พบเชื้อวัณโรค ผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบ 3.1 cm. RUL mass with bilateral  reticulonodular infiltration and 0.1-0.5 cm. pulmonary nodules, possibly CA lung with pulmonary metastasis, or all finding are metastasis.

ภาพ CT chest


อ้างอิง: Chess X-ray โดย อ. วิวัฒนา ถนอมเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ3/3/57 15:52

    จาก ประวัติและตรวจร่างกายรวม CXR ผมคิดถึง CA มากกว่า เพราะไม่มีไข้ เป็นนานพอสมควร อาจถามประวัติเพิ่ม เช่น Hx contact TB Hx CA ในครอบครัว อาจจะดู CBC sputum AFB ประกอบด้วยครับ

    ตอบลบ