วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2,682 บัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข (บัญชียาหลักแห่งชาติแผนปัจจุบัน)

ปรับปรุงล่าสุดถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556
เนื้อประกอบด้วยยาในระบบต่างๆ ได้แก่
1. Gastro-intestinal system
2. Cardiovascular system
3. Respiratory system
4. Central nervous system
5. Infections
6. Endocrine system
7. Obstetrics, gynaecology and urinary-tract disorders
8. Malignant disease and immunosuppression
9. Nutrition and blood
10. Musculoskeletal and joint diseases
12. Ear, nose, oropharynx and oral cavity
14. Immunological products and vaccines
15. Anaesthesia
16. Antidotes
17. Contrast media and Radiopharmaceuticals

ลิ้งค์ดาวน์โหลด http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/sites/default/files/attachments/essential_book_56.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น