วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2,665 Community-acquired pneumonia

Clinical Practice
N Engl J Med       February 6, 2014

Key Clinical Points
-โรคปอดอักเสบชุมชนยังคงเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก
-ถึงแม้ว่าการวินิจฉัยโรคปอดอักเสบชุมชนจะตรงไปตรงมาในกรณีส่วนใหญ่ แต่การมีโรคหัวใจอยู่เดิมและการมาด้วยอาการที่ไม่ตรงไปตรงมาในผู้สูงอายุจะทำให้การตรวจวินิจฉัยทำได้ล่าช้า
-ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอักเสบชุมชนสามารถให้การรักษาได้ทั้ง fluoroquinolone หรือการให้ร่วมกับ cephalosporin และ macrolide
-การเลือกยาปฏิชีวนะจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างสำหรับการดูแลที่เกี่ยวข้องกับปอดอักเสบ, ความเสี่ยงที่จำเฉพาะ (เช่น โรคความผิดปกติของโครงสร้างปอด) หรือลักษณะกลุ่มอาการที่ไม่เหมือนใคร (เช่น methicillin-resistant Staphylococcus aureus syndrome ที่มีการสร้างท๊อกซินซึ่งมาจากชุมชน)
-เกณฑ์ในปัจจุบันสำหรับการดูแลที่เกี่ยวข้องกับปอดอักเสบ ส่งผลให้เกิดการใช้ยาปฏิชีวนะสเปกตรัมกว้าง มีหลายปัจจัยเสี่ยงเฉพาะของโรคปอดอักเสบที่อาจช่วยมุ่งเน้นไปยังการวินิจฉัยและการรักษา
-ผู้ป่วยที่มีตั้งแต่สามเกณฑ์ในข้อย่อยสำหรับปอดอักเสบชุมชนที่รุนแรง (เช่น มีการเพิ่มขึ้นของระดับยูเรียไนโตรเจนในเลือด, อาการสับสน และอัตราการหายใจสูง) ควรได้รับการดูแลรักษาอย่างครอบคลุม
ในแผนกฉุกเฉินและได้รับการพิจารณาเข้ารับการรักษาแผนกผู้ป่วยหนัก
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
-Strategies and Evidence
   Diagnosis
   Initial Management
   Treatment of Patients at Risk for Resistant Organisms
   Diagnostic Testing
   Site of Care
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Key Clinical Points
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1214869

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น