วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2,679 Fundamentals of lung auscultation

Review article
N Engl J Med  February 20, 2014

การฟังเสียงที่ทรวงอกได้รับการพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีประโยชน์ของการตรวจร่างกาย ตั้งแต่สมัยของฮิปโปเครติส แต่ก็ไม่ได้เป็นวิธีการที่แพร่หลายจนกระทั่งมีการประดิษฐ์หูฟังโดย René Laënnec ในปี 1816
ซึ่งทำให้การปฏิบัติทางคลินิกมีความสะดวกและถูกสุขอนามัย ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอัลตร้าซาวด์, เอกซเรย์คอมพิวเตอร์, และการถ่ายภาพคลื่นแม่เหล็กทำให้เกิดการหันเหความสนใจในการฟังเสียงปอดไปสู่การถ่ายภาพทางการแพทย์ ซึ่งทำให้สามารถตรวจค้นหาโรคปอดด้วยความถูกต้องเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่ยังไม่มี และเทคนิคคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยยุคใหม่ (modern computer-assisted techniques) ยังทำให้การบันทึกและการวิเคราะห์ของเสียงปอดมีความถูกต้องแม่นยำ กระตุ้นความสัมพันธ์ของ acoustic indexes กับการวัดกลศาสตร์ปอด
นวัตกรรมใหม่นี้แม้ว่าจะยังมีการใช้ไม่มาก แต่จะจะทำให้เกิดการปรับปรุงความรู้ของเราเกี่ยวกับกลไกของเสียงและเพิ่มประโยชน์ทางคลินิกของการฟังเสียงปอด ในบทความนี้ได้นำเสนอภาพรวมของการฟังเสียงปอดในแง่ของแนวความคิดสมัยใหม่​​ของเสียงปอด
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย 
Nomenclature
Normal Respiratory Sounds
   Tracheal Sounds
   Lung, or “Vesicular,” Sounds
Abnormal Respiratory Sounds
   Musical Sounds
   Nonmusical Sounds
Conclusions
Source Information

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1302901

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น