วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2,673 เกณฑ์การวินิจฉัย Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion (SIADH)

เกณฑ์การวินิจฉัย ได้แก่
1. ภาวะที่มีโซเดียมในเลือดต่ำ โดยมีออสโมลาริตีในเลือดต่ำด้วย
2. ออสโมลาริตีของปัสสาวะมากกว่า 100 มิลลิออสโมล/กก. (100 มิลลิโมล/กก.)
3. ไม่มีภาวะบกพร่องของสารน้ำภายนอกเซล
4. การทำงานของต่อมไทรอยด์และต่อมหมวกไตปกติ
5. การทำงานของหัวใจ, ตับ และไตปกติ

Ref: http://www.medicalcriteria.com/criteria/end_siadh.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น