วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2,671 การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน

การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง 
การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน 
Pharmacological Treatment in Methamphetamine Abusers 

เรียบเรียงโดย
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ แพทย์หญิงสุรินทร์พร ลิขิตเสถียร
ศาสตราจารย์ นายแพทย์มานิต ศรีสุรภานนท์
สนับสนุนโดย
แผนงานวิชาการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดในชุมชน
แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ลิ้งค์ คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น