วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2,676 เกณฑ์การวินิจฉัย diastolic heart failure

1. Definitive: มีหลักฐานยืนยันของการมีภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีภาวะน้ำคั่งในร่างกาย (congestive heart failure) โดยมีหลักฐานว่าการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายขณะที่หัวใจบีบตัว (systolic) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีหลักฐานถึงการมีการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายขณะที่หัวใจคลายตัว(diastolic) ผิดปกติ
2. Probable: คล้ายกับใน definite แต่ไม่สามาถระบุได้ถึงการมีการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายขณะที่หัวใจคลายตัว (diastolic) ผิดปกติ
3. Possible: มีหลักฐานยืนยันของการมีภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีภาวะน้ำคั่งในร่างกาย มีการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายตั้งแต่ 50% ขึ้นไป แต่ไม่ได้ทำการวัดภายใน 72 ชม. ที่เกิดเหตุการณ์ และไม่สามาถระบุได้ถึงการมีการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายขณะที่หัวใจคลายตัว (diastolic) ผิดปกติ
หมายเหตุ: 
-หลักฐานยืนยันของการมีภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีภาวะน้ำคั่งในร่างกายคือ การมีอาการและอาการแสดงร่วมกับภาพรังสีทรวงอก การตอบสนองต่อยาขับปัสสาวะโโยอาจจะมีหรือไม่มีการเพิ่มขึ้นของ left ventricular filling pressure, cardiac index ที่ต่ำลง
-หลักฐานว่าการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายขณะที่หัวใจบีบตัว (systolic) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีคือการมี left ventricular ejection fraction ตั้งแต่ 50 % ขึ้นไป ภายใน 72 ชม. ที่เกิดเหตุการณ์
-หลักฐานถึงการมีการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายขณะที่หัวใจคลายตัว (diastolic) ผิดปกติคือมีความผิดปกติของ left ventricular relaxation หรือ filling หรือ distensibility จาก catheterization

Ref: http://www.medicalcriteria.com/criteria/car_diastolic.htm

3 ความคิดเห็น:

 1. Lukkid Benc17/2/57 21:26

  "หลักฐานว่าการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายขณะที่หัวใจบีบตัว (systolic)" หมายถึง echo หรือเปล่าครับอาจารย์ มีตัวชี้วัดอื่นๆที่ใช้ได้อีกมั้ยครับ อย่างเช่นในsettingของรพช.อ่ะครับ

  ตอบลบ
 2. อ๋อครับ หมายถึง Left ventricular ejection fraction ตั้งแต่ 50 % ขึ้นไป ภายใน 72 ชม. ที่เกิดเหตุการณ์ = systolic function ดีครับ

  ตอบลบ
 3. และขอขอบคุณสำหรับคำถาม ตอนนี้ได้เพิ่มหมายเหตุโดยละเอียดเข้่าไปแล้วครับ

  ตอบลบ