วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2,667 ขั้นตอน-วิธีการ การดึงกระดูกขากรรไกรค้างให้เข้าที่

จับยึดศรีษะผู้ป่วยด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด วางนิ้วหัวแม่มือข้างที่ถนัดที่บริเวณเหงือกที่อยู่หลังฟันกรามซี่สุดท้าย (retromolar area) ในข้างที่จะดึงให้เข้าที่และจับขากรรไกรล่างกับส่วนด้วยส่วนเหลือของมือ ดังภาพที่ 1 จะทำให้เราสามารถตรวจสอบตำแหน่งของ condyle ซึ่งเป็นจุดอ้างอิงในการดึง ค่อยๆ เพิ่มแรงดึงลงล่างอย่างนุ่มนวนเรื่อยๆ  ซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลานานถึง 5 นาที จนมีความรู้สึกว่ามีการเคลื่อนที่ของ condyle แล้วผลักไปทางด้านหลังเล็กน้อยจนรู้สึกว่า condyle เลื่อนลงสู่  glenoid fossa ซึ่งการเลื่อนลงไปทางด้านหลังส่วนใหญ่มักจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ เนื่องจากเนื้อเยื่อข้อต่อจะมีแรงดึงรั้งเดิมอยู่แล้ว
ในกรณีที่ขากรรไกรหลุดทั้ง 2 ข้าง หลังจากดึงเข้าที่แล้วหนึ่งข้าง ให้ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดจัดท่าศรีษะโดยการวางนิ้วที่ด้านหน้าของ condyle ดังภาพที่ 2 แล้วทำการดึงตามขั้นตอนเหมือนในข้างแรก



Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm1301200

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น