วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2,670 Erectile dysfunction

Clinical review
BMJ 2014;348:g129

โดยในหัวข้อ summary points เขียนไว้ว่า
การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ประกอบด้วยอวัยวะที่รับผิดชอบ (organic) และทางด้านจิตใจ (psychogenic) อุบัติการณ์ของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศจะเพิ่มขึ้นตามอายุและเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความผิดปกติของผนังหลอดเลือดผิดปกติ การเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตที่จะช่วยให้ชายที่มีความแข็งตัวของอวัยวะเพศและลดปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
การรักษาอันดับแรกคือ phosphodiesterase-5 inhibitors โดยการรับประทาน การรักษาลำดับที่สองคือการใช้ prostaglandins ผ่านทางท่อปัสสาวะหรือการฉีดเข้าองคชาต ส่วนในผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อยาจะมีทางเลือกคือการผ่าตัดฝังแกนในองคชาต (penile prosthesis surgery)

อ้างอิงและอ่านต่อ: http://www.bmj.com/content/348/bmj.g129

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น