วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2,674 การจัดการภาวะฉุกเฉิน ในผู้เสพสารกระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน

เรียบเรียงโดย
แพทยหญิงพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
แพทย์หญิงบุญศร จันศิริมงคล
สนับสนุนโดย
แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ลิ้งค์  คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น