วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2,675 Thyroid disease in pregnancy

American Family Physician 
February 15 2014 Vol. 89 Number 4

โรคของต่อมไทรอยด์เป็นโรคต่อมไร้ท่ออันดับที่สองที่พบมากที่สุด มีผลกระทบต่อผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ และเมื่อไม่ได้รับการรักษาในระหว่างการตั้งครรภ์จะมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการแท้งบุตร, ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด, ความดันโลหิตสูง และมีผลต่อการเจริญเติบโต
แนวทางปัจจุบันแนะนำให้ตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมายของผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้งผู้ที่มีประวัติของโรคต่อมไทรอยด์, โรคเบาหวานชนิดที่ 1, หรือโรคภูมิต้านทานผิดปกติอื่น, การเคยได้รับการรักษาในปัจจุบันหรือในอดีตที่ผ่านมา หรือประวัติครอบครัวเป็นภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับโรคต่อมไทรอยด์ ผลของการดูแลรักษาที่เหมาะสมทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม ในผู้หญิงที่มีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย
Levothyroxine ได้รับการปรับขนาดขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของระดับ TSH เพื่อให้น้อยกว่า 2.5 mIU/L
การรักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษที่นิยมคือการใช้ยา (antithyroid medications) โดยมีเป้าหมายในการรักษาเพื่อให้ระดับ free thyroxine อยู่ระดับหนึ่งในสามของช่วงปกติ
ภาวะต่อมไทรอยด์อักเสบภายหลังคลอด เป็นรูปแบบที่พบมากที่สุดของความผิดปกติของต่อมไทรอยด์หลังคลอดและอาจนำไปสู่ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยหรือภาวะไทรอยด์ทำงานมากเกินไป (ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ) การรักษาตามอาการได้รับการแนะนำสำหรับอดีต ส่วน levothyroxine มีข้อบ่งชี้ในในช่วงต่อมาสำหรับในผู้หญิงที่มีอาการ เลี้ยงลูกด้วยนมตนเองหรือผู้ที่ต้องการที่จะตั้งครรภ์

Ref: http://www.aafp.org/afp/2014/0215/p273.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น