วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2,680 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องส่งสัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นการเต้นของหัวใจ (pacemakers)

Common questions about pacemakers
February 15 2014 Vol. 89 Number 4

Pacemakers มีข้อบ่งชี้ในผู้ป่วยที่มีอาการของภาวะหัวใจเต้นช้าเนื่องจากจากความผิดปกติของ sinus node ที่เป็นบ่อยๆ, มี sinus pauses เป็นเวลานาน โดยที่ผู้ป่วยที่มี third-degree หรือ atrioventricular (AV) block จะได้ประโยชน์จาก pacemakers และยังมีประโยชน์ใน type II second-degree AV block เพราะมีความเสี่ยงของนำไปสู่ complete AV block
การใช้ pacemakers ในผู้ป่วยที่มี type I second-degree AV block ยังเป็นที่โต้แย้ง ผู้ป่วยที่มี first-degree AV block โดยทั่วไปไม่ควรจะต้องใส่ pacemakers ยกเว้นเมื่อมีช่วงของ PR นานอย่างมีนัยสำคัญและผู้ป่วยมีอาการ
แม้ว่าแนวทางการใส่ pacemakers แนะนำสำหรับผู้ป่วยที่เป็น hypersensitive carotid sinus syndrome แต่จากหลักฐานเมื่อไม่นานมานี้ไม่ได้แสดงถึงประโยชน์ ผู้ป่วยสูงอายุบางคนที่เป็นลมหมดสติจาก neurocardiogenic อย่างรุนแรงอาจได้รับประโยชน์จาก pacemakers แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีความผิดปกตินี้ไม่ได้ประโยชน์
การรักษาโดยใช้ cardiac resynchronization therapy ช่วยปรับปรุงอัตราการเสียชีวิตและโรคที่มีความจำเพาะบางอย่างชนิดอื่น ๆ ในผู้ป่วยที่มีช่วง QRS 150 มิลลิวินาทีหรือมากกว่าและมีภาวะหัวใจล้มเหลว New York Heart Association class III หรือ IV ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว class II ที่มีช่วง QRS 150 มิลลิวินาทีหรือมากกว่าก็ยังมีประโยชน์แต่มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้ cardiac resynchronization therapy ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว class I  โดย cardiac resynchronization therapy  ในผู้ป่วยที่มีช่วง QRS ระหว่าง 120-150 มิลลิวินาทีไม่ได้ลดอัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิต

Ref: http://www.aafp.org/afp/2014/0215/p279.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น