วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2,685 คู่มือมาตรฐานกลางประเมินความสามารถตามประเภทความพิการและให้รหัส ICF

คู่มือมาตรฐานกลางประเมินความสามารถตามประเภทความพิการและให้รหัส 
(International Classification of Functioning Disability and  Health, ICF 
ฉบับปี 2012 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข


ดาวน์โหลด http://thcc.or.th/ICF/BOOK_ICF.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น