วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2,672 Occupational asthma

Review article
N Engl J Med  February 13, 2014

โรคหืดเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในประชากรทั่วไปรวมทั้งผู้ที่เป็นกำลังแรงงาน การทำงานสามารถก่อให้หืดกำเริบได้ และยังสัมพันธ์กับหอบหืดชนิดที่มีแตกต่างออกไป (asthma variants) เช่น eosinophilic bronchitis และ aluminum potroom asthma รวมถึงอาการที่คล้ายคลึงโรคหืด (เช่นกลุ่มอาการระคายเคืองกล่องเสียง) นอกจากนี้โรคหืดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานอาจจะมีผลต่อความสามารถในการทำงาน
บทความนี้มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับโรคหืดเหตุอาชีพ (occupational asthma) โดยมีนิยามคือโรคหืดเนื่องจากสภาพความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและไม่ได้เกิดสาเหตุที่อยู่นอกสถานที่ทำงาน ชนิดย่อยที่สำคัญและพบบ่อยของโรคหืดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแต่ไม่ได้รับการกล่าวถึงในบทความนี้คือโรคหืดที่กำเริบจากการทำงาน (work-exacerbated asthma)
จากการทบทวนเมื่อไม่นานมานี้ โรคหืดที่กำเริบจากการทำงานมีตั้งแต่การกำเริบเพียงหนึ่งครั้งหลังจากการสัมผัสกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยในการทำงานแต่ละวัน ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับโรคหืดเหตุอาชีพ จนถึงการที่เกิดขึ้นที่อาจจะมากถึง 25% ของบุคคลที่ทำงานซึ่งเป็นโรคหืด
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Sensitizer-Induced Asthma
-Nonsensitizing, Irritant-Induced Occupational Asthma
-Epidemiology
-Pathophysiological Mechanisms
-Diagnosis, Management, and Prevention
   Diagnosis
   Prevention and Management
-Conclusions
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1301758

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น