วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2,686 Bleeding and coagulopathies in critical care

Review article
Critical care medicine
N Engl J Med   February 27, 2014

ความหมายของการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ (coagulopathy) คือ สภาวะที่ความสามารถในเกิดลิ่มเลือดดเกิดความบกพร่อง อย่างไรก็ตามสำหรับแพทย์บางท่านคำนี้ยังครอบคลุมถึงสภาวะของการมีการอุดตันของหลอดเลือด และเพราะความซับซ้อนของขั้นตอนขบวนการห้ามเลือด, ซึ่งทั้งสองสภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นร่วมกันได้
ผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ควรจะพิจารณาด้วยว่าการแข็งตัวของเลือดผิดปกติเล็กน้อยจากการตรวจคัดกรองโดยที่ไม่มีเลือดออกยังสามารถบ่งบอกถึงการแข็งตัวของเลือดผิดปกติได้ด้วย
ซึ่งบทความนี้จะใช้ตสมความหมายเดิมของการแข็งตัวของเลือดผิดปกติตามข้างต้น โดยสภาวะเช่นนี้พบบ่อยในผู้ป่วยที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต (ไอซียู) และต้องการลักษณะทางคลินิกร่วมกับทางพยาธิวิทยา (clinicopathological) เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและการรักษาที่เหมาะสม
การขาดหลักฐานสำหรับดูแลรักษาการแข็งตัวของเลือดผิดปกติในการภาวะวิกฤติเป็นเรื่องที่น่าจับตา บทความนี้จะเน้นถึงการมีหลักฐานที่มีคุณภาพสูงและในเวลาเดียวกันชี้ให้เห็นถึงหลักฐานที่ยังไม่ชัดเจน ซึ่งในกรณีหลังนี้ความเห็นเป็นเอกฉันท์ในการดูแลรักษายังมีเล็กน้อย
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
Differential Diagnosis
Management of Coagulopathies
   Major Bleeding
Hemostatic Support for Invasive Procedures
Disseminated Intravascular Coagulation
Thrombocytopenia
   Pathophysiological Mechanisms
   Immunologic Causes
   Post-Transfusion Purpura
   Thrombotic Microangiopathies
Liver Disease
Renal Disease
Fibrinolytic Bleeding
Von Willebrand's Disease
Bleeding Associated with Antithrombotic Therapy
Conclusions
Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1208626

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น