วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2,683 ชาย 76 ปี มือ 2 ข้างอ่อนแรง มือลีบเล็กลงและชามือ 2 ข้าง ผื่นนูนตามร่างกาย

ชาย 76 ปี เริ่มมีมือ 2 ข้างอ่อนแรง มือลีบเล็กลงและชามือ 2 ข้าง มานานกว่า 1 ปี และ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีผื่นนูนบริเวณใบหน้าแขนขา และหลัง (ไม่ได้ลงรูปใบหน้านะครับ) ไม่คัน บริเวณที่เป็นผื่นนูนนอกเหนือจากผ่ามือไม่ชา จากข้อมูลคิดถึงอะไรครับ?

ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นครับ
จากข้อมูลคิดถึงโรคเรื้อน (leprosy) มีลักษณะเป็นตุ่มและผื่นนูนแดง กระจายทั่วไปตามร่างกาย ซึ่งถ้าทำการตรวจเชื้อจากรอยโรคส่วนใหญ่ก็มักจะพบเชื้อ มีหลักฐานของการทำลายเส้นประสาทได้แก่อาการที่ผ่ามือ กล้ามเนื้อบริเวณมือสองข้างอ่อนแรงห่อลีบ ซึ่งการตรวจที่จะช่วยยืนยันต่อไปคือการตรวจทางจุลชีววิทยาโดยวิธีกรีดผิวหนัง (split skin smear, SSS) แต่ก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกราย โดยอาจจะตรวจในกรณีที่อาการทางคลินิกไม่ชัดเจนเพื่อวินิจฉัยแยกโรคจากโรคผิวหนังอื่นๆ โดยทำการตรวจบริเวณขอบรอยโรคที่รุนแรง และที่ติ่งหูส่วนการแบ่งชนิดของโรคเรื้อนสามารถดูได้จากตารางด้านล่าง


อ้างอิง คู่มือการวินิจฉัยและรักษาโรคเรื้อน

1 ความคิดเห็น: