วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2,684 คู่มือการวินิจฉัยและรักษาโรคเรื้อน

โดยสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี 2544
แม้ว่าจะออกมานานแล้ว แต่ก็ยังสามารถนำมาใช้ในการตรวจดูแลรักษาผู้ป่วยได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น