วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2,852 The diagnosis of Cushing’s syndrome: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline

พบผู้ป่วยหญิงอายุ 36 ปี มาด้วยอาการน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อ่อนเพลีย มีรอยแตกที่รักแร้และต้นขา ทำให้คิดถึง Cushing’s syndrom จึงสืบค้นเรื่องนี้พบแนวทางการตรวจวินิจฉัยที่รวบรวมไว้อย่างสมบูรณ์โดย The Endocrine Society ซึ่งตีพิมพ์ลงใน Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Summary of Recommendations 
-Methods of Development of Evidence-Based Recommendations
-Definition, Pathophysiology, and Etiology of Hypercortisolism
-Morbidity and Mortality of Cushing’s Syndrome: Rationale for Diagnosis and Treatment
-Diagnosis of Cushing’s Syndrome
-Special Populations/Considerations
-Future Directions and Recommended Research
-References
-Order Form 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น