วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2,862 Thrombotic microangiopathy (TMA) syndromes

Review article
N Engl J Med  August 14, 2014

Thrombotic microangiopathy (TMA) syndromes มีความหลากหลายเป็นพิเศษ โดยอาจจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือเกิดขึ้นมาทีหลัง อาจจะเกิดขึ้นในเด็กและผู้ใหญ่ การเริ่มมีอาการอาจจะเป็นแบบฉับพลันหรือค่อยๆ เกิดขึ้น แม้จะมีความหลากหลายแต๋โดยทั่วไปมักคล้ายคลึงกัน การกำหนดใช้ลักษณะทางคลินิกและพยาธิวิทยาโดยลักษณะทางคลินิกได้แก่ microangiopathic hemolytic anemia, การมีเกล็ดเลือดต่ำ, และการบาดเจ็บต่ออวัยวะ ส่วนลักษณะทางพยาธิวิทยาได้แก่ การมีความเสียหายต่อหลอดเลือด โดยการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดงขนาดเล็กและหลอดเลือดฝอย และการมีความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุผิวของผนังหลอดเลือดและผนังหลอดเลือด
ซึ่งในบทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่ความผิดปกติ 9 อย่าง ที่จะอธิบายถึง primary TMA syndromes โดยมีหลักฐานสนับสนุนถึงความผิดปกติว่าน่าจะเป็นสาเหตุ
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-TTP (Acquired and Hereditary)
-Complement-Mediated TMA (Acquired and Hereditary)
-Shiga Toxin–Mediated Hemolytic–Uremic Syndrome
-Drug-Mediated TMA (Toxic Dose–Related Reaction)
-Metabolism-Mediated TMA
-Coagulation-Mediated TMA
-Mechanisms of Organ Injury
-Conclusions
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1312353

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น